Uw zorgmedewerkers binden en boeien

Werken in de zorg is mooi……..èn zwaar! Voor veel zorgorganisaties is het daarom dé grote uitdaging om hun medewerkers te blijven boeien en aan zich te binden. Dit om verder personeelstekort te voorkomen. Hoe dan? In ieder geval door ervoor te zorgen dat medewerkers plezier houden in hun werk. Dat ze zich verbonden voelen met hun team (zelfs als zij vooral zelfstandig werken), gesteund voelen door hun organisatie, en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Wij hebben ervaren dat intervisie hierbij een belangrijke rol speelt. Al diverse zorgorganisaties hebben we mogen helpen bij het opstarten van intervisiegroepen.

Samen leren, zelf doen!

Intervisie helpt medewerkers om, samen met collega’s, te leren van casuïstiek in de eigen praktijk. Collega’s denken gestructureerd en doelgericht met elkaar mee door het stellen van vragen en het bieden van keuzes. Een groep komt met elkaar tot frisse inzichten of mogelijke oplossingen.

Onderdeel van lerende organisatie

Intervisie past in beleid, gericht op een lerende organisatiecultuur en goed werkgeverschap. Met als overstijgend doel het vergroten van de kwaliteit van zorg!

De waarde van intervisie voor de zorgprofessional

 • Bewustwording van eigen gedrag en het effect daarvan op anderen.
 • De kunst van vragen stellen ervaren en daarvan leren.
 • Minder verzuim en burn-out: werkproblemen worden in een vroeg stadium herkend en opgelost.
 • Ontwikkelen van persoonlijk en professioneel leiderschap.
 • Steun van elkaar: samen inspiratie en ideeën opdoen.
 • Zelfstandigheid, zelfsturing en zelfmanagement.
 • Plezier én energie!

Intervisie met De EnergieFactor

Om de techniek van intervisie in de vingers te krijgen, is het voor medewerkers fijn om begeleiding te krijgen bij de opstart. In deze fase faciliteert één van ons het proces. Meestal gaat het om 4 tot 6 bijeenkomsten op locatie van maximaal 3 uur per keer. Dit bieden wij vanuit De EnergieFactor:

 • Gespreksleiding.
 • Kennismaking met diverse intervisiemethodieken.
 • Theoretische kennis, bijvoorbeeld op gebied van feedback, reflectie en communicatie.
 • Veilige omgeving om gestructureerd samen te leren.
 • Ontwikkelen in het zelfstandig invulling geven aan intervisie.

Onze aanpak is ook geschikt voor bestaande intervisiegroepen die zich verder willen ontwikkelen en voor groepen die het prettig vinden om altijd met een ervaren begeleider te werken.

Ervaren teamcoaches in de zorg

Als ervaren (team)coaches begeleiden we medewerkers en teams in de zorg. We herkennen onszelf in het werken met mensen die hart hebben voor wat zij doen. Pragmatisch en energiek leren we teams om zélf tot oplossingen te komen. Overigens zitten we zelf in een intervisiegroep die al 15 jaar draait. We weten hoe fijn het is om met en van andere professionals te leren en met nieuwe inzichten thuis te komen. Het geeft altijd energie!

Riènne:
“Ik geef intervisie aan deeltijd hbo-studenten Verpleegkunde. Die opluchting die ik bij hen zie als zij beseffen dat zelfs voor de meest complexe casus een oplossing mogelijk is; geweldig.”

Nine:
“Intervisie brengt medewerkers verder! Dat is mijn ervaring als ik groepen in de thuis-, ouderen-, en verpleegzorg begeleid. Die persoonlijke groei werkt door in het team, in de organisatie én in de kwaliteit van zorg.”

De EnergieFactor| Intervisie voor de zorg!

Intervisie werkt alleen als medewerkers hier vrijwillig voor kiezen. Als investering in henzelf, gefaciliteerd door uw organisatie. De eerste stap is een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op basis daarvan maken we een maatwerkprogramma voor intervisiebegeleiding op locatie en/of (gedeeltelijk) online. Uiteraard in combinatie met een prijsvoorstel.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak:
06-53 23 91 08
info@de-energiefactor.nl

Tot binnenkort!

Riènne Oomes & Nine Logt